poniedziałek , 25 Marzec 2019
Z ostatniej chwili

 Dodatek 500 plus już rozpala emocje

Wnioski składać będzie można jednak od początku kwietnia.

Zainteresowanie rządowym programem 500 plus w Grodkowie jest bardzo duże.

Obsługa programu będzie prowadzona w Ośrodku Pomocy Społecznej Grodkowie. Według ustaleń rządowych na obsługę programu 500 plus samorządy będą otrzymywały 2 procent kwoty (w pierwszym roku programu, bo od drugiego roku ma być to tylko 1,5 procent), którą wypłacają na swoim terenie.

Urzędnicy spodziewają się, że w pierwszych dniach obowiązywania programu w pomieszczeniach, w których będzie można składać wnioski o zasiłek będzie panował tłok. Dlatego już teraz zaznaczają, że nie trzeba się spieszyć i załatwiać wszystkich formalności w pierwszych dniach kwietnia. Przepisy stanowią, że do końca czerwca można złożyć wniosek o dodatek i wówczas będzie przyznane wyrównanie od początku kwietnia. Jeśli ktoś wniosek złoży w lipcu takiego wyrównania już nie otrzyma. Dostanie pieniądze tylko od lipca. Z drugiej strony przepisy mówią, że na wnioski złożone na początku kwietnia możemy wypłacić pieniądze do końca czerwca.

Wnioski o dodatek z programu 500 plus dostępne będą od 1 kwietnia w oddziale Ośrodka Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (Rynek 1, Ratusz, I piętro).

Dodatek 500 zł na dziecko będzie przysługiwać matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. 500 zł dostaną także tzw. rodziny patchworkowe, czyli w przypadku, gdy prawo opieki nad dzieckiem przysługuje obydwojgu rodzicom, dodatek 500 zł zostanie wypłacony tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli będą wątpliwości, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem, gmina będzie miała możliwość zwrócenia się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeśli osoba uprawniona nie odbierze go przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe lub odmówi udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tego świadczenia. Uwaga! Świadczenie 500 plus w gotówce będzie można stracić wówczas, gdy urzędnicy stwierdzą, że jest ono marnotrawione, np. rodzice wydają je na alkohol. W takiej świadczenie będzie przekazywane w formie rzeczowej (w całości lub części) lub formie opłacania usług, np. opłacony będzie żłobek lub zajęcia pozalekcyjne. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie pobrane nienależnie, to trzeba będzie je zwrócić z ustawowymi odsetkami.

Check Also

Referendum strajkowe w grodkowskich szkołach

Dziś zakończy się głosowanie w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodków. Wydano 480 kart, na …