piątek , 28 Luty 2020
Z ostatniej chwili

Brzeski szpital ma nowoczesny tomograf komputerowy

Nowe urządzenie zostało zakupione ze środków unijnych. Inwestycja kosztowała 1 535 061,76 zł brutto.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej BCM został zainstalowany nowoczesny tomograf komputerowy firmy SIMENS rodziny SOMATOM go.Up. Tomograf przeznaczony jest do badania całego ciała, co oznacza, że możemy zbadać praktycznie każdą okolicę anatomiczną tj. głowę, klatkę piersiową, jamę brzuszną, stawy jak również, w razie konieczności, możemy wykonywać badanie dwóch lub trzech okolic anatomicznych w trakcie jednego badania. Wykonywanie w jednym czasie kilku okolic anatomicznych znajduje swoje uzasadnienie np. w przypadku urazów wielonarządowych. Tomograf posiada detektor 32 rzędowy i w zastosowanej w tym tomografie technologii w trakcie jednego obrotu lampy uzyskujemy 64 warstwy. Technika ta umożliwia skrócenie czasu skanowania,
a tym samym zmniejszenie liczby artefaktów ruchowych jak również skrócenie czasu wstrzymywania oddechu przez pacjenta. Zaawansowana technologia detektora Stellar wraz z systemem rekonstrukcji SAFIRE pozwala osiągnąć doskonała jakość obrazów przy niskich poziomach dawek. Maksymalna długość badanego obszaru to 160 cm. Średnica otworu gantry wynosi 70 cm , a udźwig stołu 227 kg. Tomograf sprzężony jest z automatycznym dwugłowicowym wstrzykiwaczem środka kontrastowego, co umożliwia przeprowadzanie badań z kontrastem – jedno- lub wielofazowych jak również badań naczyniowych. Równocześnie została zainstalowana lekarska stacja diagnostyczna wyposażona w oprogramowanie umożliwiająca ocenę wykonanych na tomografie badań przez lekarza radiologa.

Wśród stwierdzonych najpoważniejszych uniedogodnień w funkcjonowaniu Pracowni należy wskazać przede wszystkim brak własnego tomografu komputerowego, przez co szpital był zmuszony do korzystania z usług firmy zewnętrznej. Problemem było również znaczne zużycie i przestarzała technologia aparatów USG, ich częste awarie oraz wysokie koszty naprawy. Dzięki zrealizowanym projektom unijnym Pracownia Diagnostyki Obrazowej BCM została wyposażona w nowoczesny tomograf, nastąpiła wymiana sprzętu USG oraz wykonano adaptację istniejących pomieszczeń pracowni. Wdrożenie projektu przyczyni się do poprawy sytuacji faktycznej poprzez całkowite zniwelowanie ograniczeń szpitala oraz zmniejszenie skali problemu społecznego.

Obecnie w Pracowni Diagnostyki Obrazowej wykonywane będą badania TK dla pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego. Czynione są również starania o zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie badań ambulatoryjnych TK. Podpisanie kontraktu z NFZ poprawi dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu brzeskiego jak i powiatów ościennych. Dzięki nabyciu specjalistycznego sprzętu medycznego nastąpi wzrost przystosowania Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Brzeskim Centrum Medycznym do świadczenia usług zdrowotnych na wysokim poziomie.

PB

Check Also

3 razy NIE czyli Nasz Bezpieczny Przejazd

64 zabitych, 28 osób ciężko rannych i 195 zdarzeń. To bilans ostatniego roku związany z …