niedziela , 19 Maj 2019
Z ostatniej chwili

Budżet Grodkowa na 2018 rok przyjęty. Rekordowo wysoki

SONY DSC

Aż 10 z 14 grodkowskich radnych zagłosowało za budżetem na 2018 rok. Miasto tylko na same inwestycje wyda ponad 49 milionów złotych.

Nowy plan finansów uchwalono na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Grodkowie, która miała miejsce 20 grudnia 2017r. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 10 radnych, jedna osoba była przeciw, a wstrzymało się 3 radnych. W porównaniu do poprzedniego roku dochody naszego samorządu wzrosły o 15 mln złotych. Rekordowy od 2014 roku będzie też Fundusz Sołecki, który wyniesie 590 557, 09 zł.

– Od początku obecnej kadencji, porównując 2015 rok do budżetu przyszłorocznego, dochody gminy Grodków wzrosły o prawie 30 mln złotych – wylicza Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa. – To jest efekt tego, że wciąż pozyskujemy środki zewnętrzne. Tylko samych dotacji unijnych otrzymaliśmy 18 mln zł. Jak na razie wszystkie wnioski, które przygotowaliśmy i złożyliśmy otrzymały dofinansowanie z programów UE. Mamy jeszcze opracowane 2 projekty, na, które chcemy pozyskać dotacje, ale jeszcze nie było ogłoszonych naborów. W nowym roku będziemy realizować około 80 zadań plus 96 inwestycji, które chcemy wykonać w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Dochody gminy Grodków w 2018 roku wyniosą 83 934 755, 67 zł. Wydatki ukształtują się na poziomie 98 256 546, 61 zł. Deficyt budżetu wyniesie 14 321 790, 94 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu oraz nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Magistrat dołoży się do przebudowy dróg powiatowych na odcinku Strzegów – Bogdanów i Wójtowice – Sulisław oraz budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Gnojnej.

Ponad 5, 3 mln zł pochłonie budowa nowej drogi z Kolnicy do Gnojnej, przy czym część środków ma pochodzić z rządowego programu przebudowy dróg (dofinansowanie 2, 4 mln zł). Przebudowane zostaną też drogi w Przylesiu Dolnym – 450 tys. zł i Głębocku – 680 tys. zł. Modernizacji doczeka się również ulica Mickiewicza w Grodkowie – 800 tys. zł.

Na przebudowę budynku w Kopicach na przedszkole publiczne zabezpieczono 300 tys. zł. Opracowanie dokumentacji na ocieplenie ścian i remont dachu siedziby OSP w Kolnicy to koszt 25 tys. zł.

Gmina będzie też partycypować w kosztach realizacji rewitalizacji terenów należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie oraz budowy oświetlenia skrzyżowań obwodnicy Grodkowa z ulicami Wrocławska i Otmuchowska.

W ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok zaplanowano m.in.: w Bogdanowie zadaszenie płyty tanecznej oraz postawienie kontenerowej świetlicy wiejskiej, w Głębocku wykonanie nowej elewacji budynku świetlicy wiejskiej, w Kobieli doprowadzenie energii elektrycznej do toalet, w Tarnowie Grodkowskim budowę altany przy świetlicy wiejskiej i zakup strojów ludowych, w Żelaznej budowę altanki z grillem, w Wierzbniku remont przystanku autobusowego, remont kościoła w Lubczy, w Żarowie montaż elementów siłowni zewnętrznej. W sołectwach gminy Grodków przewidziano też instalacje nowych elementów na placach zabaw dla dzieci, remont świetlic wiejskich i boisk sportowych, a także działania związane z poprawą estetyki wsi.

Dla Straży Miejskiej w Grodkowie zostanie zakupione nowe auto o wartości 40 tys. zł. Sołectwa Lipowa i Wierzbnik otrzymają ciągniki samobieżne do koszenia trawy o łącznej wartości 20 tys. zł.

Ponadto w 2018 roku rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w Kopicach – 4, 1 mln zł, powstanie skatepark w Grodkowie – 154 tys. zł, wykonana zostanie termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej i remizy OSP w Gałązczycach – 980 tys. zł oraz rozpocznie się rewitalizacja Ratusza w Grodkowie – 4, 6 mln zł.

Check Also

Festiwal Kariery. Zdrowa kariera przed Tobą

Już 22 maja zapraszamy na Festiwal kariery „Zdrowa kariera przed tobą” przez Wojewódzki Urząd Pracy …