środa , 20 Luty 2019
Z ostatniej chwili

Burmistrz otrzymał absolutorium

Radni przyznali burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu w poprzednim roku.

Głosowanie było jednym z punktów obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Absolutorium jest swego rodzaju wotum zaufania dla gospodarza gminy w kwestii wykonania budżetu. Głosowanie nad udzieleniem go lub nie, poprzedzone jest opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która ocenia, czy gmina wydaje publiczne pieniądze zgodnie z prawem.

Nieudzielenie absolutorium mogłoby spowodować rozpisanie referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Oprócz tego, podjęto też uchwały dotyczące opłat za żłobki, cen wody i ścieków (pozostawione bez zmian), a także przyjęto nowe insygnia Grodkowa.

Check Also

IV Sesja Rady Miejskiej w Grodkowie

Zobacz program obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Grodkowie. Kadencja 2018-2023.