czwartek , 18 Lipiec 2019
Z ostatniej chwili

Edukacja w gminie Grodków

Sprawdź, jak wyglądała realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie podsumował miniony rok szkolny. Ocenie podlegały zadania, które były realizowane w 12 placówkach oświatowych na terenie gminy Grodków. Na wstępie w raporcie zaznaczono, że ciągły niedobór subwencji oświatowej w kolejnych ustawach budżetowych nie sprzyjał powstaniu wysokiej, jakości oświaty, jednocześnie pociągając za sobą konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych, niejednokrotnie kosztem rezygnacji z wykonania innych zadań publicznych.

Na kształt sieci placówek oświatowych wpływa demografia. W okresie od 2009 do 2014 roku utrzymywał się negatywny trend spadkowy urodzeń. Od 2015 roku nieznacznie wzrasta liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie gminy Grodków, a w 2016 roku było ich 180.

Dla osiągania oczekiwań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej magistrat realizuje wiele projektów i inwestycji. Współfinansowany jest na określonych warunkach pobyt dzieci w placówkach opieki typu żłobek lub klub dziecięcy, prowadzonych przez inne podmioty. Utworzono żłobek publiczny przy ulicy Kościuszki 4 w Grodkowie, zapewniając w nim miejsca dla 40 wychowanków. Zapewniono funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz system dowozów szkolnych.

W roku szkolnym 2016/2017 do 12 placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd uczęszczało 2866 uczniów. Stan techniczny, funkcjonalność  budynków oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. W ubiegłym roku np. wybudowano salę gimnastyczną w Kolnicy. Kolejne takie obiekty w przyszłości powstaną w Lipowej i Kopicach. W związku z reformą oświatową w ostatnich miesiącach wykonano prace związane z dostosowaniem pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które przeprowadzono w placówkach w: Jędrzejowie, Gnojnej, Lipowej, Kolnicy i Bąkowie.

Również przyznano stypendia szkolne oraz stypendia za osiągnięcia w nauce lub sporcie o łącznej wartości ponad 139 tysięcy złotych, z których skorzystało 489 uczniów. Na wyprawki szkolne dla 21 uczniów przeznaczono 5 763,55 zł. Darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych klas I-V oraz gimnazjum I-II, kosztowały 129 756, 46 zł. Szczegółowy raport można znaleźć na stronie internetowej GZSiP.

Check Also

Fani dojadą pociągiem na Pol’and’Rock Festival

Specjalne pociągi dowiozą chętnych na tegoroczny Pol’and’Rock Festival do Kostrzyna nad Odrą. Zarząd województwa opolskiego …