piątek , 21 Luty 2020
Z ostatniej chwili

Edukacja w gminie Grodków

Sprawdź, jak wyglądała realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie podsumował miniony rok szkolny. Ocenie podlegały zadania, które były realizowane w 12 placówkach oświatowych na terenie gminy Grodków. Na wstępie w raporcie zaznaczono, że ciągły niedobór subwencji oświatowej w kolejnych ustawach budżetowych nie sprzyjał powstaniu wysokiej, jakości oświaty, jednocześnie pociągając za sobą konieczność dopłacania przez samorząd do zadań oświatowych, niejednokrotnie kosztem rezygnacji z wykonania innych zadań publicznych.

Na kształt sieci placówek oświatowych wpływa demografia. W okresie od 2009 do 2014 roku utrzymywał się negatywny trend spadkowy urodzeń. Od 2015 roku nieznacznie wzrasta liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie gminy Grodków, a w 2016 roku było ich 180.

Dla osiągania oczekiwań w zakresie poprawy sytuacji demograficznej magistrat realizuje wiele projektów i inwestycji. Współfinansowany jest na określonych warunkach pobyt dzieci w placówkach opieki typu żłobek lub klub dziecięcy, prowadzonych przez inne podmioty. Utworzono żłobek publiczny przy ulicy Kościuszki 4 w Grodkowie, zapewniając w nim miejsca dla 40 wychowanków. Zapewniono funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz system dowozów szkolnych.

W roku szkolnym 2016/2017 do 12 placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd uczęszczało 2866 uczniów. Stan techniczny, funkcjonalność  budynków oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych podlega ciągłej modernizacji. W ubiegłym roku np. wybudowano salę gimnastyczną w Kolnicy. Kolejne takie obiekty w przyszłości powstaną w Lipowej i Kopicach. W związku z reformą oświatową w ostatnich miesiącach wykonano prace związane z dostosowaniem pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym, które przeprowadzono w placówkach w: Jędrzejowie, Gnojnej, Lipowej, Kolnicy i Bąkowie.

Również przyznano stypendia szkolne oraz stypendia za osiągnięcia w nauce lub sporcie o łącznej wartości ponad 139 tysięcy złotych, z których skorzystało 489 uczniów. Na wyprawki szkolne dla 21 uczniów przeznaczono 5 763,55 zł. Darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych klas I-V oraz gimnazjum I-II, kosztowały 129 756, 46 zł. Szczegółowy raport można znaleźć na stronie internetowej GZSiP.

Check Also

Powiat wspiera brzeska policję. Kolejne pieniądze na patrole i poprawę bezpieczeństwa

Ponadnormatywne służby w weekendy oraz święta, a także większa liczba policyjnych patroli – to efekt …