czwartek , 21 Marzec 2019
Z ostatniej chwili

Grodków ma nowy herb, flagę i pieczęć

god

Gmina Grodków musiała zmienić swój symbol.

Z lewej strony znajduje się stary herb Grodkowa, który używany był od lat 90. Po prawej stronie: nowy herb zaakceptowany przez heraldyków.

Z flagi zniknął kolor żółty, na, której przeważa teraz kolor czerwony. Również zmienił się kształt herbu, z którego znikło kilka detali. Nowe znaki urzędowe gminy Grodków zostały wybrane w drodze konkursu, które w ubiegłym roku zostały oficjalnie zatwierdzone przez heraldyków.

– Komisja Heraldyczna uchwałą z dnia 2 grudnia 2016 roku wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków – informuje Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Przedłożone projekty spełniły warunki określone w ustawie o odznakach i mundurach. Projekt herbu gminy Grodków nawiązuje do historycznej, najstarszej pieczęci miasta. Uwzględnia on wszystkie uwagi zgłoszone wcześniej przez Komisję Heraldyczną.

Autor tych projektów otrzyma od samorządu nagrodę finansową w wysokości 2 tysięcy złotych brutto. Poprzednie insygnia były używane przez 26 lat.

Check Also

Referendum strajkowe w grodkowskich szkołach

Dziś zakończy się głosowanie w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodków. Wydano 480 kart, na …