czwartek , 21 Marzec 2019
Z ostatniej chwili

Grodków: Nowy klub w radzie miejskiej

sesj3_grd2014-10jpg

Nowy klub radnych powstał w Radzie Miejskiej Grodkowa. W jego skład weszły cztery osoby: Paweł Byjos, Ewa Raczyńska, Piotr Kwiatkowski i Agata Wasilenko-Mikuta.

W grodkowskiej Radzie Miasta powstał nowy klub – „Niezależny Grodków”. Tworzą go radni niezrzeszeni, którzy teraz chcą przedkładać gotowe projekty miejscowych aktów prawnych, czego wcześniej nie mogli robić.

– Już zaraz po zaprzysiężeniu obecnej kadencji chciałem zmienić statut wzorem innych gmin tak, aby trzy osoby w radzie mogły już utworzyć klub. Niestety moja propozycja zmiany zapisów w tej sprawie zgodnie z wyrokami Najwyższego Sądu Administracyjnego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie została przyjęta – tłumaczy radny Paweł Byjos. – Wówczas w trzyosobowym składzie nie mogliśmy utworzyć klubu, ani nie mieliśmy też uprawnień, by przedkładać swoje propozycje uchwał. Głos pojedynczych osób praktycznie nie liczył się podczas sesji, dlatego zdecydowaliśmy się działać wspólnie i powrócić do tego tematu zaraz po wyborach uzupełniających, które odbyły się 11 grudnia ubiegłego roku.

Wybrana z listy „ KWW Solidarny Grodków” radna Agata Wasilenko-Mikuta przystała na propozycję kolegów z rady i tak na ostatniej grudniowej sesji ukształtowało się nowe czteroosobowe gremium. Klub „Niezależny Grodków” skorzystał już z nowych uprawnień i 29 grudnia ubiegłego roku złożył pierwszy projekt uchwały dotyczący publicznego rejestru umów.

– Zrobiliśmy kolejny krok do tego, aby finanse gminy Grodków były jawne dla wszystkich. Chcemy żeby nasi mieszkańcy poprzez elektroniczny rejestr umów mogli kontrolować wydatkowanie środków publicznych – dodaje Paweł Byjos. – Świadomość społeczna ciągle wzrasta. Takich rejestrów w Polsce jest już 150, a tego typu uchwały zostały przyjęte m.in. w Szczecinie, Kudowie-Zdrój i Ostrowie Wielkopolskim. Mamy nadzieję, że do tych miast dołączy wkrótce także nasz samorząd.

Projekt tej uchwały będzie opiniowany teraz na najbliższych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Grodkowie. Zakłada on, iż rejestr będzie zawierał m.in. datę, kwotę, przedmiot i podstawę zawarcia umowy oraz dane podmiotu. Jeśli uchwała wejdzie w życie, wówczas burmistrz Grodkowa będzie musiał przedstawiać radnym roczne sprawozdanie z jej realizacji. Sam rejestr miałby być aktualizowany nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Check Also

Referendum strajkowe w grodkowskich szkołach

Dziś zakończy się głosowanie w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodków. Wydano 480 kart, na …