niedziela , 19 Styczeń 2020
Z ostatniej chwili

Grodków oszacował wydatki i dochody na 2020 rok

Budowa sali gimnastycznej w Lipowej oraz kąpieliska zewnętrznego w Grodkowie, ocieplenie ścian i dachu budynku szkoły w Kolnicy, remont świetlicy wiejskiej w Bogdanowie oraz podniesienie standardu w Ośrodku Kultury i Rekreacji – to największe inwestycje zaplanowane w budżecie na 2020 rok. Na co mogą jeszcze liczyć mieszkańcy gminy?

– Jest to budżet bardzo wysoki a wynika to z tego, iż otrzymujemy duże dotacje na świadczenia z zakresu pomocy społecznej w wysokości 35 mln zł. Finanse gminy są w dobrym stanie i też przygotowujemy się do tego, żeby w kolejnych latach sięgać po środki zewnętrzne, zarówno z programów unijnych, jak i rządowych. Zamierzamy część pieniędzy przeznaczyć na wkład własny do następnych inwestycji – informuje Filomena Zeman, Skarbnik Gminy Grodków.

Magistrat kontynuuje zadania rozpoczęte w 2019 roku, na które pozyskał dofinansowanie z Programów Pomocowych Unii Europejskiej. Obecnie jest realizowana budowa sali spotkań we wsi Więcmierzyce. Na tą inwestycję w 2020 roku zabezpieczono 850 tysięcy zł. W Grodkowie powstanie Otwarta Strefa Aktywności a obok niej zostanie zainstalowany basen zewnętrzny – na te 2 zadania przeznaczono łącznie 900 tys. zł.

Za kwotę ponad 1,5 mln zł przy szkole podstawowej w Lipowej zostanie wybudowana sala gimnastyczna. Na 1,2 mln zł oszacowano przebudowę układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem na osiedlu „Półwiosek”. Za kwotę ponad 3,1 mln zł odnowione mają zostać ulice Klubowa, Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie (miasto liczy na przyznanie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych). Za 700 tys. zł zostanie wyremontowany mostek na ulicy Elsnera w Grodkowie. Nowy dywanik asfaltowy zostanie położony w Żelaznej – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych pochłonie 750 tys. zł. Za 300 tys. zł w Kopicach zostanie wykonane nowe oświetlenie uliczne. Miasto zamierza przeznaczyć także blisko pół miliona na remont budynku Domu Kultury, 502 tys. zł na termomodernizację budynku szkoły w Kolnicy oraz 220 tys. zł na poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie.

Przygotowane zostaną dokumentacje na wykonanie zagospodarowania terenów rekreacyjnych w rejonie stawu Cegielnia, budowę windy w grodkowskim magistracie oraz budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolnicy. Również zostanie opracowany plan zaopatrzenia gminy Grodków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Miasto udzieli też dotacji dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej z Jaszowa do Bogdanowa – 150 tys. zł oraz dla Samorządu Województwa Opolskiego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385 w Gnojnej – 5 tys. zł i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obwodnicy Grodkowa – 100 tys. zł.

Za kwotę 18 tys. zł zostanie zakupiona tablica informacyjna wyświetlająca prędkość pojazdów, która pojawi się na jednej z wylotowych ulic Grodkowa.

W budżecie na 2020 rok znalazły się również pieniądze na remonty i doposażenie świetlic wiejskich w sołectwach: Gola Grodkowska, Gnojna, Jaszów, Kobiela, Lipowa, Młodoszowice, Nowa Wieś Mała, Tarnów Grodkowski i Wierzbnik.

W kolejnych miejscowościach zostaną wyremontowane chodniki, drogi, schody i ogrodzenia oraz doposażone będą boiska wiejskie i siłownie zewnętrzne. Pieniądze z FS zostaną przeznaczone także na zakup: dwóch aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych, ubrań ochronnych dla strażaków, tablic informacyjnych, ławek i stołów oraz kosiarek (traktorek).  W sumie na inwestycje realizowane w ramach tegorocznego Funduszu Sołeckiego zabezpieczono 674 104,95 zł (72 zadania).

W tym roku do kasy Grodkowa ma wpłynąć 98 milionów złotych. Miasto zamierza wydać na wszystkie zadania 97 milionów złotych. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 748 078,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek. Zadłużenie samorządu na koniec 2019 roku wyniosło 6 748 078,00 zł.

 

Check Also

Klasyczne gry towarzyskie dla dorosłych w Grodkowie [Zaproszenie]