czwartek , 22 Sierpień 2019
Z ostatniej chwili

Grodków: Ponad 14 mln na inwestycje

Radni gminy Grodków uchwalili budżet na 2016 rok.

Dochody budżetu wyniosą 57 097 573, 00 zł. Wydatki pochłoną ponad 64 mln zł. Deficyt sięgający ponad 7,7 mln złotych zostanie pokryty przychodami przychodzącymi z kredytów i wolnych środków z lat poprzednich.

– Jest to budżet inwestycyjny, ale i rekordowy w porównaniu do poprzednich lat. W 2016 roku planujemy przeznaczyć prawie 15 mln zł z całego dochodu gminy na inwestycje, więc jest to pokaźna kwota. Dodatkowo pozyskujemy środki zewnętrzne, dzięki czemu możemy obniżyć koszty zaplanowanych inwestycji i uzyskane oszczędności przeznaczyć na realizację kolejnych zadań – mówi Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

Samorząd większość środków przeznaczył na budowę dróg w gminie Grodków. Remontów głównych ciągów komunikacyjnych, w tym dróg dojazdowych do gruntów rolnych doczekają się sołectwa: Tarnów Grodkowski, Gnojna-Kolnica (droga gminna), Starowice Dolne, Wojnowiczki, Głębocko oraz Wojsław. W samym Grodkowie drogowców zobaczymy na osiedlu spółdzielczym. Na nowy dywanik asfaltowy mogą liczyć mieszkańcy ulic: Sienkiewicza, Morcinka, Grenadierów, Racławicka, Kościuszki i Kosynierów. W końcu zostanie dokończony fragment brakującego chodnika przy ulicy Sienkiewicza.

Do największych inwestycji w nadchodzącym roku należy także zaliczyć trwający remont budynku byłego szpitala na potrzeby OPS-u czy planowany remont wschodniego skrzydła Ratusza.

Fundusz Sołecki dla 35 miejscowości pochłonie 523 363, 29 zł. Kwota ta pozwoli zrealizować 126 zadań. Mieszkańcy poszczególnych sołectw zdecydowali, że pieniądze zostaną przeznaczone głównie na remonty i doposażenie boisk sportowych oraz świetlic wiejskich; konserwację kanalizacji deszczowej, rowów i stawów; poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez montaż progu zwalniającego i barier ochronnych; zakup tablic informacyjnych czy organizację imprez wiejskich.

Natomiast magistrat zakłada, że w 2016 roku zmniejszą się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które mają wynieść 20 tysięcy zł (w 2015 roku była to kwota 50 tysięcy zł). Stanie się tak, ponieważ zgodnie z ustawą uchwaloną przez Sejm RP, od 1 stycznia 2016 roku straże gminne i miejskie nie będą mogły przeprowadzać kontrole fotoradarowe kierowców.

W budżecie są także inne zadania, które pochłoną zdecydowanie mniej wydatków. Za przyjęciem tego dokumentu opowiedziało się większość radnych uczestniczących w ostatnich obradach.

Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2016 roku:

 • Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów. Wartość zadania 4 600 000, 00 zł. Planowane dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 2 300 000, 00 zł.

 • Remont drogi gminnej Gnojna – Kolnica – pozostała kwota na dokończenie zadania to 20 tysięcy zł.

 • Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Sienkiewicza w Grodkowie – 20 tysięcy złotych.

 • Sporządzenie dokumentacji i wykonanie zadania. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Starowicach Dolnych, Wojnowiczkach, Głębocku i Wojsławiu – łączny koszt tych inwestycji to 1, 4 mln zł.

 • Sporządzenie dokumentacji na remont remizy strażackiej OSP w Gałązczycach – wartość 15 tys. zł.

 • Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie – 730 tys. zł.

 • Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków – 250 tys. zł.

 • Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie – 3 046 365, 00 zł. Planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 875 000, 00 zł.

 • Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim – 3 900 000, 00 zł. Planowana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 492 387, 77 zł. Refundacja w 2017 roku kosztów kwalifikowanych ma wynieść 63,63%.

 • Sporządzenie dokumentacji na przebudowę miejsc przesiadkowych w Grodkowie – 40 tys. zł. Zadanie planowane do dofinansowania z Regionalnego Programu Obszaru Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

 • Światowe Dni Młodzieży w Gminie Grodków – 15 tys. zł.

Check Also

Sulisław: w zabytkowej stodole powstała nowoczesna hala sportowa [Zdjęcia]

Hala sportowa powstała na terenie kompleksu hotelowego Pałacu Sulisław. Pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne znajduje się w …