wtorek , 28 Styczeń 2020
Z ostatniej chwili

I posiedzenie Rady Seniorów w Grodkowie

Zwołuję I posiedzenie Rady Seniorów Gminy Grodków, które odbędzie się 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29.

Ustalam porządek obrad I posiedzenia Rady Seniorów Gminy Grodków:
1) Otwarcie posiedzenia;
2) Wręczenie radnym zaświadczeń o powołaniu;
3) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych;
4) Stwierdzenie kworum;
5) Wybór Przewodniczącego Rady;
6) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady;
7) Wybór Sekretarza Rady;
8) Zakończenie obrad I posiedzenia Rady.
W skład Rady Seniorów Gminy Grodków powołuje się następujące osoby:
1) Podgórna Janina – przedstawiciel Burmistrza Grodkowa;
2) Eliasz Ludwika – przedstawiciel Burmistrza Grodkowa;
3) Bąk Józefa- przedstawiciel Przewodniczacej Rady Miejskiej w Grodkowie;
4) Zych Stanisława – przedstawiciel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie;
5) Sobstyl Władysława – przedstawiciel Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
6) Bochyńska Józefa – przedstawiciel Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
7) Stokłosa Bożena – przedstawiciel Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
8) Chmielecki Jan- przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej;
9) Czakon Bernadetta- przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej;
10) Popowicz Krystyna- przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej;
11) Błaszczyk Władysława – przedstawiciel Klubu Seniora;
12) Musiał Maria – przedstawiciel Klubu Seniora;
13) Makar Stanisława – przedstawiciel Klubu Seniora;
14) Lulewicz Halina – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Opolskiego Oddział
Grodków;
15) Żuchelkowska Wanda – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Opolskiego Oddział
Grodków;
16) Makarucha Krystyna – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Opolskiego Oddział
Grodków
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Check Also

Klasyczne gry towarzyskie dla dorosłych w Grodkowie [Zaproszenie]