czwartek , 22 Sierpień 2019
Z ostatniej chwili

Jak Grodków inwestuje w kulturę

W ostatnich 2 latach roczne wydatki gminy Grodków na kulturę wyniosły ponad 4, 1 mln zł.

W najnowszym rankingu opracowanym przez magazyn samorządowy „Wspólnota” gmina Grodków znalazła się na 357 miejscu, co ciekawe nasz samorząd nie tylko wyprzedził mniejsze opolskie miejscowości, ale także został wyżej sklasyfikowany od gminy Nysa (445 pozycja). W raporcie oceniono aż 616 gmin miejsko-wiejskich.

Choć sumy wydają się niemałe, procentowy udział wydatków na kulturę w budżecie gminy Grodków jest niewielki. W 2016 roku było to niespełna 3, 3 proc. Wydatki na kulturę w latach 2015-2016 per capita w grodkowskim samorządzie wyniosły 212,07. W 2016 roku wydatki gminy Grodków na kulturę wzrosły o ponad 236 tysięcy złotych.

Dane zostały zebrane i opracowane przez Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury na podstawie sprawozdań budżetowych przekazywanych przez JST do Ministerstwa Finansów. Pod uwagę wzięto wydatki bieżące i majątkowe – uwzględniono łączną kwotę z lat 2015–2016. Wydatki zostały przeliczone na osobę (liczba mieszkańców poszczególnych regionów pochodzi z danych GUS na koniec 2016 roku), zawarte są w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z podziałem na pięć kategorii: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie.

Cały ranking można zobaczyć na poniższej stronie:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_nr_7-2018_Wydatki_na_kulture.pdf

 

Check Also

Zadrzewienia śródpolne – koncepcja. Zaproszenie na wykład i warsztaty do Lipowej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa zaprasza na wykład i warsztaty, które odbędą się w poniedziałek 26 …