wtorek , 28 Styczeń 2020
Z ostatniej chwili

Nabór do Straży Miejskiej

Burmistrz Grodkowa ponownie ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – aplikanta w Straży Miejskiej. W poprzednim naborze nie udało się rozstrzygnąć konkursu.

Kandydat na to stanowisko musi mieć ukończone, co najmniej 21 lat oraz posiadać obywatelstwo polskie i pełne prawa publiczne. Pod uwagę będą brani kandydaci z minimum średnim wykształceniem o nienagannej opinii i dobrej sprawności fizycznej oraz psychicznej. Kandydat musi być niekarany sądowo.

Preferowane będą osoby, które wcześniej pracowały w Straży Miejskiej (gminnej) oraz posiadające dodatkowe uprawnienia np. z zakresu ratownictwa medycznego. Dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi komputera, języków obcych, prawo jazdy kat. B. Również wymagana jest znajomość kodeksu wykroczeń oraz ustaw o strażach gminnych i samorządzie gminnym.

Osoba podejmująca pracę na stanowisku Strażnika Miejskiego po raz pierwszy zatrudniona będzie na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach, którego odbędzie szkolenie podstawowe zakończone egzaminem państwowym. Po okresie roku aplikanta Straży Miejskiej można zatrudnić na czas nieokreślony.

Praca w Straży Miejskiej w Grodkowie daje możliwość rozwoju poprzez szereg szkoleń, awansów oraz zdobytych doświadczeń. Jest pracą dla osób, które chcą zapewnić ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwo społeczności lokalnej. Daje dużo satysfakcji, a każdy dzień różni się od siebie ze względu na różnorodność i zakres działań podejmowanych przez strażników.

Osoby chętne do pracy w Straży Miejskiej powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Grodkowie, do dnia 28 września do godz. 13: 00. Szczegóły rekrutacji można znaleźć na tej stronie – http://grodkow.pl/241-ogloszenia/8462-2018.html Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 40 40 335.

Check Also

Klasyczne gry towarzyskie dla dorosłych w Grodkowie [Zaproszenie]