poniedziałek , 16 Wrzesień 2019
Z ostatniej chwili

Ostatnia sesja Rady Miasta Grodkowa w tym roku

Budżet na 2018 rok, kredyty długoterminowe oraz gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych to najważniejsze punkty ostatniej sesji Rady Miejskiej w Grodkowie w tym roku, która odbędzie się 20 grudnia.

Radni przyjmą m.in. gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który będzie obowiązywał przez cały 2018 rok.

– W gminie Grodków jest około 382 osób uzależnionych od alkoholu, a ponad tysiąc mieszkańców, w tym dorośli i dzieci, jest ofiarami przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym. W przyszłym roku zaplanowano m.in. zakup książek i wyposażenia do pracy terapeutycznej i edukacyjnej oraz zimowiska, obozy i wycieczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – czytamy w projekcie uchwały.

Podczas obrad zostanie także zatwierdzony nowy plan pracy stałych komisji oraz Rady Miejskiej w Grodkowie.
Radni zdecydują o zaciągnięciu dwóch długoterminowych kredytów o łącznej wysokości 3 565 000, 00 złotych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładów własnych w realizacji inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Kopicach oraz rewitalizacja ratusza w Grodkowie. Oba kredyty mają zostać spłacone w latach 2020-2021, z dochodów samorządu z tytułu podatku od nieruchomości i osób fizycznych.

Również zostaną ustalone szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z terenu gminy Grodków.
Najważniejszym punktem tych obrad będzie przyszłoroczny budżet gminy Grodków. W nim przewidziano dochody na poziomie blisko 84 milionów złotych, a wydatki mają przekroczyć 98 mln zł. Deficyt wyniesie ponad 14 mln zł, który zostanie pokryty dotacjami z UE oraz nadwyżką budżetową z lat poprzednich. Na inwestycje magistrat chce wydać ponad 26, 2 mln zł.
Ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Grodkowie odbędzie się w środę, 20 grudnia. W programie przewidziano przyjęcie 14 uchwał. Początek obrad zaplanowano na godz. 10.00.

Check Also

Łabędź przy tamie w Więcmierzycach. Akcja strażaków

Około godz. 17.20 grodkowscy strażacy otrzymali zgłoszenie o łabędziu, który wylądował w jednym z basenów …