piątek , 24 Styczeń 2020
Z ostatniej chwili

Paweł Byjos ostatecznie stracił mandat radnego

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Pawła Byjosa, który odwołał się od wyroku Sądu Administracyjnego w Opolu. Mandat radnego wygasł 20 marca tego roku.

Wyrok o sygnaturze II OSK 425/18 zapadł w NSA we wtorek 20 marca. Sędziowie postanowili o oddaleniu tej skargi i nakazali zwrot kosztów sądowych gminie Grodków w wysokości 360 zł. Na szczegółowe uzasadnienie tej decyzji musimy jeszcze poczekać.

– NSA wskazało, że mam rację w tym, iż nie mogłem w żadnej sprawie wpływać na te umowy, czy też dyrektorów i nie ma możliwości tutaj o jakiś podejrzeniach korupcyjnych itd., ale mimo tego odrzucił moje odwołanie – wyjaśnia Paweł Byjos, były członek Rady Miejskiej w Grodkowie. – Ustawa nawet w przypadku braku zależności wymaga wygaszenia mandatu chyba, że umowy zostaną rozwiązane w ciągu 3 miesięcy od ślubowania, ja dowiedziałem się o tym fakcie później, ale od razu jak się dowiedziałem to niezwłocznie to zrobiłem, ale sąd uznał, że było to za późno. Oczywiście radni mogli nie przyjmować tej uchwały, bo w momencie jej przyjmowania byłem już oczyszczony. Tutaj ewidentnie rada przeczekała z podejmowaniem decyzji tak długo, aby moje odwołanie było nieskuteczne. To pokazuje, że w naszym samorządzie trudno jest być radnym niezależnym.

Przypomnijmy, większość radnych w ubiegłym roku zagłosowała za odwołaniem członka grodkowskiej rady miejskiej. Jeszcze przed wakacjami magistrat wykrył, że Paweł Byjos będąc jednocześnie członkiem zarządu Beta Security System Sp. z o.o., świadczył usługi na mieniu gminy. Chodziło o umowy zawarte pomiędzy szkołami podstawowymi w Grodkowie i Kopicach a firmą zajmującą się ochroną osób oraz mienia. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Jednak w tym przypadku mieszkańcy Kopic i Więcmierzyc nie pójdą ponownie do urn. Zgodnie z art. 386 §5 kodeksu wyborczego, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. W związku z powyższym wybory uzupełniające mogły być zarządzone nie później niż 22 lutego 2018 roku a przeprowadzone 13 maja 2018 roku. Zatem do końca bieżącej kadencji Rada Miejska w Grodkowie pracować będzie w 14-osobowym składzie.

Check Also

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wystąpi Nikos Rusketos & Grecka Grupa ORFEUSZ

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie zaprasza na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, …