czwartek , 27 Luty 2020
Z ostatniej chwili

Pomoc żywnościowa w Grodkowie

Samorząd przystąpił do ministerialnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W Grodkowie to zadanie realizował będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, który będzie przekazywał żywność osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Żywność będzie przekazywana do czerwca tego roku m.in. osobom bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym oraz rodzinom o niskich dochodach (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie).

Osoby, które chcą przystąpić do tego programu mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych OPS przy ulicy Szpitalnej 13 w Grodkowie. Weryfikacja zgłoszeń potrwa do 20 lutego. W późniejszym terminie OPS ogłosi terminy odbioru żywności, która będzie wydawana w punkcie przy ulicy Otmuchowskiej 9.

Check Also

Jak postępować przy podejrzeniu wystąpienia koronawirusa?

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa.