czwartek , 5 Grudzień 2019
Z ostatniej chwili

Poziom dopuszczalnego pyłu w powietrzu przekroczony

chimney-1472543

Przekroczenie stwierdzono na stacji pomiarowej w Nysie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu poinformował, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego przekroczony został dopuszczalny poziom dla pyłu zawieszonego PM101 w roku 2016. Przekroczenie wykryto w stacji w Nysie przy ul. Rodziewiczówny. Wyniki stężenia pyłu wskazują na to, że w ciągu 24 godzin jego przekroczenie wystąpi na większym obszarze województwa.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Czym jest pył zawieszony P10? To mieszanina drobnych cząstek o różnych rozmiarach i składzie chemicznym. Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM 10) mogą przedostawać się do płuc i powodować problemy z układem oddechowym szczególnie u małych dzieci i osób starszych.

Na powierzchni pyłów przenoszone są toksyczne związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Mogą to być metale ciężkie, chociażby takie jak ołów, nikiel, czy kadm.

Fot. sxc.hu

Check Also

Więcej pieniędzy na konkursy

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego postanowił o przekazaniu ponad 5 milionów 500 tysięcy złotych na działania …