środa , 20 Luty 2019
Z ostatniej chwili

Spodziewaj się listu z ZUS

sss

Dwadzieścia milionów Polaków otrzyma informacje o stanie konta emerytalnego.

W liście znajdzie się informacja o stanie na 31 grudnia 2015 roku. W tegorocznej informacji po raz pierwszy podana będzie łącznej kwoty na subkoncie i koncie oraz emerytury hipotetycznej wyliczonej na podstawie tych kwot. Informację otrzyma każdy urodzony po 31 grudnia 1948 roku, który chociaż przez krótki okres podlegał ubezpieczeniom społecznym.

Osoby, które ukończyły 35 lat, poznają trzy warianty hipotetycznej emerytury. W pierwszym wariancie emerytura obliczana jest na podstawie środków zgromadzonych na koniec 2015 roku i przy założeniu, że dana osoba już nie będzie pracować, czyli do ZUS nie będą już wpływać żadne składki. W drugim wariancie wyliczeń zakłada się, że dana osoba pracuje do osiągnięcia wieku emerytalnego i odprowadza do ZUS co miesiąc średnią składkę obliczoną z życia zawodowego.

Nowością jest hipotetyczna emerytura obliczona według stanu środków na 31 grudnia 2015 roku, ale z konta i subkonta łącznie. Tak więc, już teraz będziemy mogli poznać, jaka emerytura czeka nas w przyszłości.

 

 

 

Check Also

IV Sesja Rady Miejskiej w Grodkowie

Zobacz program obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Grodkowie. Kadencja 2018-2023.