piątek , 24 Maj 2019
Z ostatniej chwili

Uczyli się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Młodzi grodkowianie podnosili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prawa drogowego.

W kwietniu rozpoczął się kolejny już XLI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów i zasad poruszania się po drogach. Organizatorami turnieju są: Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

Turniej BRD ma charakter wieloetapowy. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są czteroosobowe (2 dziewczynki i 2 chłopców) drużyny danej szkoły, reprezentujące ją w dalszych etapach turnieju. Podstawowym warunkiem, aby wziąć udział w turnieju jest posiadanie karty rowerowej.

W poniedziałek, 09 kwietnia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie odbyły się eliminacje gminne turnieju, do którego przystąpiły cztery drużyny ze szkół podstawowych: Grodków, Gnojna, Kolnica i Jędrzejów oraz trzy drużyny z gimnazjów: Grodków i Jędrzejów.  Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kolnicy reprezentowała drużyna w składzie: Amelia Pęcherska kl. VII, Kinga Sinkowska kl. VII, Aleksander Steleblak kl. VII i Wojciech Świętalski kl. VII.

Uczestnicy indywidualnie rozwiązywali test wiedzy składający się z 25 pytań oraz test – skrzyżowania zawierający 10 pytań, następnie sumowano punkty całej drużyny. Testy obejmowały zagadnienia dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym oraz zadania polegające na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.

W kategorii Szkół Podstawowych I miejsce zdobyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kolnicy i zakwalifikowała się do udziału w eliminacjach powiatowych turnieju, które odbędą się w sobotę 21 kwietnia 2018r.

Przyznano również dodatkową nagrodę dla uczestnika, który zdobył największą ilość punktów z testów. Jest to uczennica Amelia Pęcherska z PSP w Kolnicy. Jesteśmy dumni z naszego sukcesu, a pozostałym drużynom również gratulujemy.

Jolanta Smolińska

 

Check Also

Dni Księstwa Brzeskiego 2019 [Zdjęcia]

W tym roku Dni Księstwa Brzeskiego potrwały aż sześć dni. Święto miasta przyciągnęło do amfiteatru …