niedziela , 19 Styczeń 2020
Z ostatniej chwili

Unijne miliony dla poszukujących pracy

Duże pieniądze trafią do osób bezrobotnych w regionie, poprzez wszystkie powiatowe urzędy pracy. Łączna wartość całego projektu to ponad 47 mln zł, z czego ponad 40 mln zł to wsparcie unijne. Dziś w Wojewódzkim Urzędzie Pracy podpisano umowy w tej sprawie.

Projekt to efekt kolejnego naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowy z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciejem Kalskim podpisało jedenaście powiatowych urzędów pracy.

Osoby pozostające bez zatrudnienia mogą skorzystać z kilku form wsparcia. To szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy oraz otrzymanie jednorazowej pomocy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej.

Do każdej z osób bezrobotnych należy podejść indywidualnie. – Nie każdy klient PUP wymaga pomocy urzędników. Czasami wystarczy dobre pokierowanie do pracodawcy. Ale nie każdy jest też gotowy, by od razu podjąć zatrudnienie. W zależności od indywidualnych potrzeb, czasem konieczne jest odbycie stażu, a czasem ważne jest nabycie kwalifikacji w trakcie szkolenia. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszą się tzw. dotacje na podjecie działalności gospodarczej – mówi Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Jak dodaje, trudno jest wskazać konkretną kategorię osób, która wymaga szczególnego zainteresowania. – Każdy klient PUP wymaga analizy jego sytuacji osobistej. Uważam jednak, że szczególną uwagę należy zwrócić na młodych, by po kończonych szkołach chcieli zostać w województwie, a oferowana im praca była na tyle atrakcyjna, żeby nie mieli planów migracyjnych – dodaje.

Unijne pieniądze zmieniają sytuację

Pieniądze unijne w znaczący sposób wpłynęły na obecną, pozytywną sytuację na rynku pracy. Efektywność zatrudnieniowa jest wysoka, a bezrobotni uczestniczący w projektach unijnych nie tylko znajdywali pracę, ale też zdobywali doświadczenie i kwalifikacje. A to zostanie im na całe życie. – Wprawdzie trudno jest mówić, w jakim stopniu spadek bezrobocia wiąże się z wielkością zaangażowanych środków i ich źródłem, a w jakim np. z zachodzących procesów gospodarczych, to bezdyskusyjne jest to, że unijne fundusze zostały zaangażowane z dobrym efektem – przyznaje dyrektor WUP.

A nowa perspektywa unijna to nowe wyzwania, ale też obserwowanie zachodzących zmian w gospodarce.  – Chcemy nadal oferować dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Istotne jest to, by wspierać w tym zakresie rozwój firm działających w nowoczesnych branżach, decydujących też o rozwoju opolskiej gospodarki – mówi Maciej Kalski.

Do tej pory w ramach programu 13 963 osoby bezrobotne w województwie opolskim uzyskały wsparcie. 9334 osoby skorzystały ze staży, zaś 1501 osób otrzymało dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

KK

Check Also

Wielkie serce dla orkiestry

Vouchery, przedmioty kolekcjonerskie, kosz pyszności czy gadżety promocyjne przekazane przez zarząd województwa opolskiego i przewodniczącego …