czwartek , 24 Październik 2019
Z ostatniej chwili

Masz firmę? W ZUS dostaniesz to od ręki

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szanuje czas klientów i systematycznie redukuje liczbę papierowych formularzy. Wprowadza też nowe rodzaje zaświadczeń, które są dostępne „od ręki”. Dzięki nim firmy mogą szybciej załatwiać sprawy między sobą oraz z innymi instytucjami i urzędami. 

Żeby załatwić sprawę w urzędzie trzeba się czasem uporać z wypełnieniem druków i formularzy. ZUS konsekwentnie ogranicza ich ilość i objętość. Najbardziej zyskują na tym przedsiębiorcy i firmy, którym potrzebne jest poświadczenie ZUS, że sumiennie wywiązują się z roli płatnika składek. Już w ubiegłym roku liczba druków i formularzy została odchudzona o jedną trzecią. Te, które jeszcze muszą funkcjonować, są upraszczane do minimum.

Od niedawna, w opolskich placówkach ZUS są dostępne nowe rodzaje bardzo przydatnych zaświadczeń, które płatnik może dostać na poczekaniu. Podajemy ich nazwy i wyjaśniamy przy załatwianiu, jakich spraw mogą być potrzebne:

  • zaświadczenie potwierdzające, że figurujesz w bazie ZUS, jako płatnik składek – takie zaświadczenie może być w pewnych przypadkach alternatywą dla zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach składek, ale tylko wtedy, gdy nie jest wymagane podanie salda na koncie w ZUS. Dotychczas płatnicy czasami występowali z wnioskiem o niezaleganie w opłatach składek, tylko po to, by potwierdzić status płatnika. Obecnie mają do tego specjalne zaświadczenie, przy którym ewentualne zadłużenie w ZUS nie jest wykazywane, bo potwierdza się wyłącznie fakt zarejestrowania płatnika składek,
  • zaświadczenie potwierdzające, że jako płatnik zgłosiłeś danego ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego – o takie zaświadczenie dotychczas mógł wystąpić jedynie sam ubezpieczony. Teraz z takim wnioskiem może wystąpić także płatnik. Kiedy takie zaświadczenie może być potrzebne? Na przykład przy staraniach o kartę pobytu dla cudzoziemca,
  • zaświadczenie potwierdzające liczbę osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń w danym czasie – takie zaświadczenie może być przydatne płatnikom np. przy rozliczeniach prowadzonych z innymi instytucjami, np. Powiatowy Urząd Pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaświadczenia możesz otrzymać u doradców płatników składek na salach obsługi klientów we wszystkich opolskich placówkach ZUS.

Check Also

Zabierz głos, bo go stracisz

13 października 2019 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Udział w nich to nasze prawo i obowiązek, …