czwartek , 22 Sierpień 2019
Z ostatniej chwili

Zabytkowy holender popada w ruinę

wiatrak11

Czy wiatrak holenderski w Grodkowie doczeka się renowacji?

Stan wiatraka holenderskiego z XIX wieku jest zły i pogarsza się z dnia na dzień. Obiekt jest nagminnie niszczony, a sam popada w ruinę. Pęknięte szyby czy dziury w dachu, to tylko niektóre ubytki w zabytku, którego dzisiaj możemy oglądać przy ul. Krakowskiej w Grodkowie. O renowację wymaga także sam mur ceglany. Do tej pory mimo zapewnień nie powróciły też skrzydła wiatraka. Na miejscu wielokrotnie interweniowały już służby konserwatorskie. Niestety, na razie bezskutecznie.

– W sierpniu 2013 roku wydaliśmy nakaz wykonania robót zabezpieczających wiatraka, w zakresie uzupełnienia i uszczelnienia pokrycia gontowego. Dzierżawca nie podejmował przez dłuższy czas działań naprawczych. W końcu 2013 roku złożył wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na roboty. Otrzymał je w styczniu 2014 roku. Prace przy gontowym pokryciu wiatraka dzierżawca wykonał w okresie wiosenno–letnim, nie zawiadamiając jednak OWKZ po ich ukończeniu o swojej gotowości do dokonania odbioru konserwatorskiego. Z obserwacji pracownika WUOZ poczynionych podczas bytności w Grodkowie wynika, że wykonał on prace najmniejszym możliwym kosztem, z użyciem gontu ciętego maszynowo, uzupełniając jedynie największe ubytki pokrycia. Obiekt jest obecnie względnie zabezpieczony, choć kwestia generalnego remontu pokrycia kopuły jest nadal aktualna – stan gontu jest w większości mierny lub zły – informuje Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Właściciel zabytku został poinformowany o możliwych źródłach pozyskiwania dotacji na remont zabytku. Z kolei służby konserwatorskie podkreślają, że w swoim archiwum posiadają projekt rekonstrukcji śmigieł wiatraka, co może ułatwić przeprowadzenie niezbędnego remontu. Jeśli ten nie rozpocznie się w najbliższym czasie, a stan wiatraka jeszcze bardziej się pogorszy, to niewykluczone, że w drodze postępowania administracyjnego konserwator zabytków wyda postanowienie o nałożeniu grzywny. Podobną karę w wysokości 50 tysięcy złotych otrzymał w ostatnim czasie właściciel pałacu w Kopicach.

Check Also

Sulisław: w zabytkowej stodole powstała nowoczesna hala sportowa [Zdjęcia]

Hala sportowa powstała na terenie kompleksu hotelowego Pałacu Sulisław. Pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne znajduje się w …