poniedziałek , 9 Grudzień 2019
Z ostatniej chwili

Zaczynasz prowadzić gospodarstwo rolne? Zgłoś się po pomoc finansową

pieniadze

Sprawdź, kiedy rusza nabór wniosków.

Pomoc finansową dla młodych rolników przyznaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z funduszy europejskich. Wnioski składać można od 20 sierpnia do 2 września. Kto może z niej skorzystać? Osoba fizyczna,która rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl . Można je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobie, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Check Also

Święty Mikołaj przyjechał do Grodkowa na motorze [Zdjęcia, film]

  Na grodkowskim Rynku odbyła się mikołajkowa zabawa. Organizatorzy zaprosili do niej całe rodziny. Kilka …