poniedziałek , 30 Marzec 2020
Z ostatniej chwili

Zgłaszanie Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Dostojni Jubilaci, obchodzący w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego, pragnę poinformować, że z okazji Waszego pięknego Jubileuszu możecie zostać odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Niestety w związku z obowiązującymi przepisami Urząd Miejski nie może samodzielnie pozyskiwać informacji o parach obchodzących jubileusze małżeńskie. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie się do  Urzędu Stanu Cywilnego w  Grodkowie i występowanie z wnioskiem o nadanie takiego odznaczenia.

Procedura nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest dość złożona i czasochłonna, dlatego wniosek warto złożyć z  wyprzedzeniem. Zgodnie z obowiązującą ustawą o orderach i odznaczeniach, na wniosek osób obchodzących Jubileusz, Wojewoda właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie takiego odznaczenia. Przed przesłaniem wniosku do Kancelarii Prezydenta RP dane Wnioskodawców muszą zostać dokładnie sprawdzone, aby spełniały wymagania formalne, związane z przyznaniem Medalu. Po podpisaniu postanowienia o nadaniu Państwu odznaczenia przez Prezydenta RP  i otrzymaniu Medali oraz legitymacji, które przesyłane są za pośrednictwem Wojewody, będę mógł zaprosić Państwa na uroczystość ich wręczenia.

Możliwość spotkania z Państwem w tak uroczystych okolicznościach będzie dla mnie dużą przyjemnością.  Dlatego też, jeśli w tym roku obchodzą Państwo Złote Gody i chcieliby otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, to bardzo proszę w terminie do 31 marca 2020 r. dokonać zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, I piętro, p. nr 30. Więcej informacji udzielą pracownicy tut. USC pod nr tel. 77 40 40 346.

Korzystając z okazji już teraz składam wszystkim jubilatom serdeczne życzenia kolejnych wspólnych lat przeżytych w zdrowiu i harmonii, a także radości i satysfakcji z przeżycia wspólnie 50 lat zgodnie ze złożonym sobie przyrzeczeniem.

 

Marek Antoniewicz

Burmistrz Grodkowa

 

Check Also

Ruszyła budowa fabryki Austrotherm w Grodkowie [Zdjęcia]

Nowa fabryka w strefie ekonomicznej w Grodkowie ma kosztować 25 milionów złotych i produkować będzie …